Carports

Produkt naplňuje následující vize rozvoje:


- směrování k udržitelné mobilitě

- rozvoj ekologicky šetrných způsobů přepravy

- zvýšení bezpečnosti a energetické účinnosti dopravy.O co se jedná?

O zastřešení parkovišť jednoduchou konstrukcí, která se následně pokryje fotovoltaickými panely.   

Součástí systému je umístění dobíjecích stanic pro elektromobily, přebytky vyrobené elektřiny jsou přeprodány a využity ve veřejné síti. 

Umístnění carportů je možné na stávajících parkovištích nebo je možné je naprojektovat do nově plánované infrastruktury. 

Zastřešení parkovišť fotovoltaickými panely nabízí mnoho výhod, jak pro přímé uživatele, tak i majitele parkovacích ploch. 

Zamezení vzniku tepelných ostrovů

Sluneční energii, která by byla pohlcena povrchy a automobily, konvertuje na užitečnou elektrickou energii. 

Zastínění parkovacích míst 

Majitelé vozidel určitě přivítají možnost parkování na zastíněném místě. Automobily jsou pak méně vystaveny povětrnostním a tepelným vlivům. 

Maximalizace využití pozemků

Pozemky, na kterých jsou nebo se plánují stavět parkoviště P+R jsou, díky jejích umístnění, vysoce ceněny. Proto by bylo vhodné využít jejích potenciál víc, než jen jako odstavné plochy.   

Elektromobilita 

Největší příležitostí je však propojení FVE a elektromobility. Kombinace těchto trendů vytvoří novou řadu služeb pro zákazníky.