Aktuality

23.02.2023

Dobrá zpráva od Magistrátu hlavního města Prahy: Dne 23/2/2023 bylo naší společnosti AGEMSYS Development schváleno poskytnutí dotace DOT/53/01/002000/2023 k dotačnímu programu Asistenční vouchery hlavního města Prahy, pod názvem projektu "Prague Smart Accelerator" č. projektu "CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956"

Konkrétně se jedná o zde zmiňovaný projekt "Řídicí systém E2-Mobility Box pro energetický management v domácnostech i podnicích v návaznosti na fotovoltaický systém, bateriové úložiště, dobíjení elektromobilu a ohřevu TUV".

Děkujeme za podporu a ocenění naší práce!


Na projekt je poskytována finanční podpora ze zdrojů Evropské Unie