MARTIN HODEK

Chief Operating Officer


Provozně-technickým manažerem týmu je energetik z Českého Vysokého Učení Technického v Praze, Martin Hodek, jehož zkušenosti získané během zahraničního působení ve Finsku a na Taiwanu vnáší nový pohled do současných energetických projektů. Z firemní praxe stojí za zmínku například jeho činnost pro General Electric a podíl na výzkumu efektivních možností kogenerace pro UCEEB.

V AGEMSYS se Martin věnuje rovině udržitelného vývoje, a to jak v oblasti "zelených" řešení, tak i soudobé elektromobility. Mimo poradenské oblasti se profiluje i v optimalizačních výpočtech, návrzích technologických celků a vývoji a implementaci systémových produktů. Jeho neutuchající zájem o nové technologie, intenzivní pracovní nasazení a zaměření se na detail jsou klíčové prvky odrážející jeho přístup k řešení projektů.